Orange Babies Champions

Orange Babies introduceert: 
De Champions


Ervaringsdeskundigen
De Community Mothers is een voorbeeld van een succesvol Orange Babies project, waar ervaringsdeskundigen worden ingezet om gedragsverandering te bewerkstelligen. In deze projecten worden kinderen opgevangen door vrouwen (de Community Mothers) die uit eigen ervaring alles weten over de aidsproblematiek en daardoor als geen ander in staat zijn om (wees)kinderen te helpen. Hetzelfde willen we bereiken met de Champions.

De Champions groep bestaat in eerste instantie uit 20 adolescenten (10 jongens en 10 meisjes) per oranje cirkel. Deze Champions zijn ervaringsdeskundigen omdat sommigen zelf (inmiddels) een positief leven leiden met hiv of bewust zijn van hun kwetsbaarheid ten opzichte van de ziekte. Zij zetten hun kennis en ervaring in om andere jongeren te begeleiden. Dit gebeurt op verschillende - voor jongeren aansprekende - manieren, bijvoorbeeld via social media, theater of poëzie op scholen, buurthuizen en markten.

De belangrijkste aandachtspunten hierbij zijn: 
  • Het belang van het weten van de hiv-status en testen;
  • Het belang van hiv-therapie (en hoe zorg je dat dit goed aanslaat);
  • Leren leven met hiv en een gezonde toekomst opbouwen;
  • Doorbreken van taboes.

"Through Orange Babies, I had the chance to go to school and develop myself personally. I learned so many things but most importantly I had the opportunity to find out my passion: photography. With the help of Orange Babies and their professional photographer, I fortune to grasp his knowledge and become a professional photographer of my own. Now I have bright future ahead of me in which I can do what I love to do." Doelstellingen van de Champions:
De Champions dragen bij aan de 2 hoofddoelstellingen van Orange Babies:

Het verminderen van nieuwe hiv-infecties onder kinderen (3-19 jaar) tot <5% in 2025 in de gebieden waar Orange Babies nu actief is (nu gemiddeld 8%). Zorgen dat bij >90% van de kinderen met hiv (3-19 jaar) in onze programma’s het hiv-virus binnen een jaar ondetecteerbaar (en daarmee niet overdraagbaar) is en blijft. Voor de Champions ligt de focus op de leeftijd van 10-19 jaar. Voor het eerste project-jaar zijn de volgende subdoelstellingen vastgesteld:
  • Testen van 500 adolescenten binnen de community;
  • Seksuele voorlichting aan alle kinderen in de hoogste groepen van twee scholen (Pa Kachele en NCS);
  • Begeleiding van degenen die hiv-positief worden bevonden (inclusief medicijntrouw en positief leven);
  • Gezondheidsonderwijs aan 300 adolescenten in de communtiy;
  • Uitdelen van 6000 condooms, met bijbehorende voorlichting;
  • Het doorverwijzen van jongeren naar desbetreffende gezondheidsfaciliteiten van het kenniscentrum.


“Ik heb altijd mijn eigen levensverhaal met jongeren gedeeld. Het inspireert jongeren om zichzelf niet meer als slachtoffer van hiv/aids te zien, maar juíst als changemakers. Het gaat erom de jongeren in staat te stellen zich bewust te worden van hun vermogen en talenten. Met de juiste mindset en middelen geven we jongeren de mogelijkheid om hun eigen toekomst – en die van de hele community - positief te beïnvloeden.

Ik geloof heel erg in de kracht van ‘empowering the adolescents’. We moeten jongeren de kracht en verantwoordelijkheid geven om van binnenuit nieuwe positieve gewoonten te creëren. Maar daar moeten we de jongeren wel de kansen, faciliteiten en begeleiding voor bieden. Met het Champions concept stellen we jongeren in staat om andere jongeren te helpen. De Champions zijn het levende bewijs dat je ook met hiv een goede en gezonde toekomst kunt hebben." - Baba Sylla, oprichtinger Orange Babies