Seko Village


Locatie:    Zambia, Lusaka
Project:    Seko Village
 

Quote:

Margaret Banda (15 jaar), bewoonster Seko Village: 'When I finish grade 12 I want to go to university and become a doctor. This way I be able to help the poor people in the community, like Seko Village and Orange Babies helped me.”


Korte omschrijving

Op 14 februari 2009 is het Seko House in Ng’ombe door Angela Malik opgestart voor twaalf weesmeisjes, veelal met een heftig verleden (sexueel misbruik of mishandeling) en ouders die zijn overleden aan hiv of te ziek om voor hen te zorgen. Een aantal meiden heeft zelf ook het virus bij de geboorte gekregen. Angela merkte dat er weeskinderen waren die ondanks haar inzet toch niet naar school gingen. Angela zegt hierover: "It was found that after we had paid all the fees and bought all other requisites for school, some children were not going to school, especially the girl child."

Deze jonge meiden werden vaak ingezet om bij te dragen aan het inkomen van hun voogden. Dit motiveerde Angela om het Seko House te starten. Na het gezamenlijke bezoek van Poelman Foundation en Orange Babies in 2012 is het plan ontstaan om voor het Seko huis, ingeklemd tussen een aantal ‘shebeens’ (cafe’s) een betere locatie te zoeken. Angela heeft in 2014 een stuk grond aangekocht naast de PaKachele school en is de bouw van Seko Village begonnen. In het 2e huis zullen ook jongens komen. Momenteel zijn er al 5 jongens geselecteerd.

 

Doelstelling:

  •  Het bieden van onderdak aan weeskinderen die zelf besmet zijn met hiv of hun ouders zijn verloren aan de ziekte;
  • Zorgen dat de kinderen toegang hebben tot onderwijs;
  • Zorgdragen voor gezonde voeding;
  • Psychosociale ondersteuning.
 

Resultaten:

  • De 2 huizen zijn afgebouwd. Het eerste huis wordt bewoond door de meiden van het voormalige Seko huis, voor het tweede huis worden de jongens momenteel geselecteerd.
  • De meiden doen het goed op school. Alle meiden die examen moesten doen zijn geslaagd en doorgestroomd naar de volgende klas.
  • 2 nieuwe getrainde huismoeders aangenomen voor de meiden.
 

Informatie over partner

Seko Village wordt gesteund door de Poelman Foundation. Zij zetten zich al 5 jaar in voor kinderen voor wie een positieve toekomst geen vanzelfsprekendheid is.