Pa Kachele

Locatie:    Zambia, Lusaka
Project:    Pa Kachele school
 

Quote

Angela Malik, founder & Director Kondwa Day Care: 'Some children nursed their parents until they died. I’s traumatizing. You get traumatized when you lose a parent through normal circumstances. But now you have to see them wasting away. So that’s what inspired me to help these children.'


Korte omschrijving

PaKachele (onder de boom) Primary School is een basisschool die door Angela Malik op 25 maart 2011 werd opgestart vanuit een nood om de kinderen van Kondwa Day Care te kunnen laten doorstromen naar de basisschool. De school biedt onderwijs aan 266 kinderen (inclusief 11 special needs kinderen) in de leeftijd van 7 en 17 jaar. Naast de doorgestroomde kinderen van Kondwa Day Care, biedt de school ook ruimte aan andere kinderen van de compound. Voorwaarde is wel dat de kinderen enkele of dubbele wees zijn als gevolg van de hiv-epidemie, doordat hun ouders zijn overleden aan het virus, of niet meer voor ze kunnen zorgen. PaKachele plaatst de kinderen aan de hand van hun niveau in een klas, dus niet aan de hand van leeftijd. Naast het reguliere onderwijs heeft PaKachele één klas met tien dove kinderen in de leeftijd 4 tot 15 jaar. Dit wordt de ‘special class’ genoemd. Alle kinderen dragen vier dagen in de week een uniform en één dag in de week op sportdag informele kleding.
 

Doelstelling:

 • Het bieden van basis educatie met een sterke brug tussen basisschool en voortgezet onderwijs aan 266 kinderen;
 • Het bieden van 2 voedzame maaltijden (ontbijt en lunch);
 • Psychosociale ondersteuning;
 • Het geven van hoop op een betere toekomst voor kwetsbare- en weeskinderen uit Ng’ombe en omgeving.


Resultaten:

 • Het bieden van basisonderwijs aan 239 wees- en kwetsbare kinderen.
 • Een voedzame maaltijd voor deze kinderen (ontbijt en lunch).
 • De kinderen zijn gezond en groeien normaal. Ze leren spelen als ieder ander kind.
 • Ze krijgen psychosociale ondersteuning.
 • Alle klaslokalen van Grade 1 t/m 7 zijn afgebouwd. De keuken is uitgebreid.
 • Pa Kachele PaKachele School heeft een vergunning gekregen om examens af te nemen voor Grade 7 in 2015.
 • Een senior (gepensioneerde) docent geworven.
 • Special needs docent heeft een training gevolgd.
 • De vrijwilligershuizen zijn afgebouwd en de eerste vrijwilligers hebben er gebruik van gemaakt.
 • Pa Kachele is timmerproject gestart voor kinderen die met school gestopt zijn, om hen skills bij te brengen om in levensonderhoud te voorzien.
 

Informatie over partner

De Pa Kachele school wordt gesteund door de Poelman Foundation. Zij zetten zich al 5 jaar in voor kinderen voor wie een positieve toekomst geen vanzelfsprekendheid is.