Zo helpt Orange Babies

Holistische aanpak

Orange Babies heeft een strategie geformuleerd die een holistische aanpak bevordert met het creëren van oranje cirkels waarbinnen de projecten en activiteiten aanvullend zijn ingericht. Orange Babies brengt haar programma’s in Zambia, Namibië en Zuid-Afrika naar gebieden waar de hiv-besmettingsgraad hoog is en hulp niet grootschalig voorhanden. Rondom deze (geografische) gebieden trekt Orange Babies een zogenaamde oranje cirkel, waarbinnen de 3 gekozen doelgroepen (moeders, kinderen, adolescenten) bediend worden met een holistische benadering.  Orange Babies bestrijdt zowel oorzaken als gevolgen van de epidemie door o.a. het testen van mensen op hun hiv-status, het verstrekken van medicatie, voeding, condooms, de prikpil en het bieden van voorlichting, onderwijs en psychosociale hulp. Met verschillende projecten zoals eigen (mobiele) klinieken, (wees)huizen en scholen maakt Orange Babies een groot verschil.

Orange Babies’ strategie is goed uit te leggen aan de hand van een ‘theory of change’. Deze beschrijft de verschillende stappen die moeten worden ondernomen om de 4 doelstellingen te behalen (zie ‘impacts’) en het uiteindelijke doel te bereiken van een hiv-vrije generatie.
 

Doelgroep

Primaire doelgroepen
  • (Zwangere) vrouwen en hun baby’s
  • Wees- en kwetsbare kinderen met hiv of kinderen die indirect getroffen zijn door het virus
  • Adolescenten met en zonder hiv
Secundaire doelgroepen
  • Ouderen en grootouders
  • Mannen

Doelstellingen

  • In 2021 de 90-90-90 doelen, zoals bepaald door UNAIDS, behalen in de oranje cirkels (90% van de hiv-besmette doelgroep is op de hoogte van zijn/haar hiv-status, 90% van die groep krijgt een hiv-remmende behandeling, en bij 90% daarvan is het hiv-virus ondetecteerbaar)
  • Elimineren van hiv-transmissie van de moeder op het kind
  • ‘Keep the negatives negative’ 
  • Duurzame zorg voor kinderen en adolescenten die (in)direct getroffen zijn door het virus.
Wil je weten wat jij kunt doen om ons te helpen in de strijd tegen hiv en aids? Bekijk alle mogelijkheden.