Zo helpt Orange Babies

Orange Babies is actief in gebieden waar de besmettingsgraad hoog is en goede (medische) hulp niet voor handen. Rondom deze plekken zijn ‘oranje cirkels’ getrokken, dit zijn de geografische gebieden waarbinnen de projecten zich bevinden. Orange Babies is werkzaam in Zuid-Afrika, Namibië en Zambia.

Orange Babies bestrijdt zowel oorzaken als gevolgen van de epidemie door o.a. het testen van mensen op hun hiv-status, het verstrekken van medicatie, voeding, condooms, de prikpil en het bieden van voorlichting, onderwijs en psychosociale hulp. Met verschillende projecten zoals eigen (mobiele) klinieken, (wees)huizen en scholen maakt Orange Babies een groot verschil.

Orange Babies’ strategie is goed uit te leggen aan de hand van een ‘theory of change’. Deze beschrijft de verschillende stappen die moeten worden ondernomen om de 4 doelstellingen te behalen (zie ‘impacts’) en het uiteindelijke doel te bereiken van een hiv-vrije generatie.

Bij de start van Orange Babies in 1999 lag de focus op het terugbrengen van moeder-kind transmissie. Mede dankzij de Orange Babies projecten is dit in de eerste tien jaar  gedaald van 35% tot minder dan 5% en zijn er sinds de start ruim 500.000 kinderen hiv-vrij ter wereld gekomen. Inmiddels heeft deze eerste generatie ‘Orange Babies’ zich ontwikkelt tot jongvolwassenen. Des te belangrijker is het nu dat deze adolescenten negatief blijven! Op dit moment focust Orange Babies zich daarom op de voorlichting voor en door jongeren. Het project; The Champions focust zich op deze doelgroep. 

Doelstellingen

 • De 90-90-90 doelen, zoals bepaald door UNAIDS, behalen in de oranje cirkels (90% van de hiv-besmette doelgroep is op de hoogte van zijn/haar hiv-status, 90% van die groep krijgt een hiv-remmende behandeling, en bij 90% daarvan is het hiv-virus ondetecteerbaar)
 • Duurzame zorg voor kinderen en adolescenten die (in)direct getroffen zijn door het virus.
 • Elimineren van hiv-transmissie van de moeder op het kind
 • ‘Keep the negatives negative’ 

Primaire doelgroepen

 • Adolescenten met en zonder hiv
  De jeugd heeft de toekomst, als we ervoor kunnen zorgen dat jongeren hun hiv-status weten, goed met hiv kunnen leven en kennis hebben over het virus, voorkomen we dat het virus zich verder verspreid. 
 • Wees- en kwetsbare kinderen met hiv of kinderen die indirect getroffen zijn door het virus
  Kinderen die te maken hebben met de hiv-problematiek verdienen ondersteuning. We bieden toegang tot onderwijs aan de meest kwetsbare kinderen van de community. En helpen waar nodig met huiswerk, wanneer de thuissituatie niet optimaal is. 
 • (Zwangere) vrouwen en hun baby’s
  Ondanks dat het percentage al enorm teruggedrongen is streven we ernaar dat geen enkele moeder meer hiv overdraagt aan haar baby binnen ons werkgebied.

Secundaire doelgroepen

 • Ouderen en grootouders
  Ook de oudere generaties dienen op de hoogte te zijn van de effecten en overdraagbaarheid van hiv. Om te voorkomen dat het virus zich verder verspreid, maar ook om het taboe te doorbreken. 
 • Mannen
  Besmettingen vinden op dit moment nog vooral plaats bij jonge meiden die het oplopen van oudere mannen, pas wanneer ook deze mannen zich bewust zijn van de problematiek rondom hiv-overdracht beslaat de oplossing de complete samenleving. 
Samen streven we naar een kansrijke toekomst voor alle jongeren, kinderen en moeders. Help mee


 .