Onze strijd tegen HIV

Onze strijd tegen hiv

Nog steeds worden er in Afrika elke dag baby’s geboren met hiv, omdat de moeder besmet is. Orange Babies vindt dit onacceptabel omdat de hiv-overdracht met de juiste medicijnen en zorg voorkomen kan worden.
We strijden er daarom elke dag voor om de behandelingen voor iedereen toegankelijk te maken. Orange Babies gelooft in een wereld waarin kinderen een gezonde start maken in het leven – zonder hiv. En een samenleving waarin alle kinderen, ook kinderen die de gevolgen van de hiv-epidemie van dichtbij meemaken, gelijke kansen krijgen.
Heeft onze strijd effect?

Baba Sylla, oprichter van Orange Babies, geeft hier antwoord op:
  • Ja, omdat we de afgelopen jaren duizenden levens hebben gered. En honderdduizenden mensen hebben geholpen. Alle moeders en baby’s in onze opvangtehuizen zijn daar het levende bewijs van.
  • Ja, omdat overal in Afrika overheidsorganisaties concrete oplossingen zoeken en hulp bieden. Het testen op hiv wordt gepromoot. Er wordt voorlichting gegeven. Er wordt gevochten tegen stigmatisering en ontkenning.
  • Ja, omdat volgens de cijfers van UNAIDS het aantal nieuwe hiv-besmettingen in Afrika continu daalt. Terwijl ze bijvoorbeeld in Azië stijgen. Onze preventieprogramma’s werken dus en hopelijk leren ze elders van onze ervaringen.
  • Ja, omdat de huidige hiv-remmers volgens deskundigen van UNAIDS zo effectief zijn dat het aantal nieuwe infecties drastisch zou dalen- en zelfs bijna zou stoppen- als iedereen een behandeling zou krijgen.


Redenen genoeg dus om hoop te houden en door te gaan met waar we in 1999 aan zijn begonnen: het helpen van moeders en baby’s omdat zij onze hulp het hardste nodig hebben.”