Reactie op berichtgeving wanpraktijken Afrikaanse weeshuizen

Wegens recente berichtgeving in de media over wantoestanden in Afrikaanse weeshuizen, onder andere in dit artikel waarin wij niet worden genoemd, geven wij toch graag een reactie omdat het ons werkveld raakt. Stichting Orange Babies distantieert zich nadrukkelijk van alle genoemde voorbeelden van uitbuiting, misbruik en mismanagement. Het is ons bekend dat er excessen bestaan, hetgeen wij verwerpelijk vinden. Wij herkennen onze werkwijze niet in de gepubliceerde artikelen en doen er alles aan om wanpraktijken te voorkomen en bestrijden.

Wat doet Orange Babies dan wel?
In onze missie om hiv/aids in zuidelijk Afrika te verslaan initiëren en steunen wij een breed scala aan projecten, variërend van voorlichtingsprogramma’s en klinieken tot scholen en opvanghuizen. Wij steunen momenteel in Zambia twee weeshuizen. Deze huizen zijn ontstaan vanuit de lokale vraag en noodzaak om opvang te bieden aan weeskinderen die geen familie hadden die voor hen zorgden. Orange Babies steunt het opnemen in een huis enkel als allerlaatste oplossing voor kinderen die geen of geen veilig thuis hebben (denk aan dronkenschap, geweld en verwaarlozing), en die veelal zijn doorverwezen door de lokale kinderbescherming. Hierbij wordt alles gedaan om contact met de familie te blijven onderhouden. Onze aanpak is meer gericht op de ondersteuning van zogenaamde ‘boarding houses’ waarbij kinderen regelmatig naar huis gaan. Hier worden onder meer ‘community’ moeders ingezet die de kwetsbare kinderen in de gaten houden, die contact houden met de families en er op huisbezoek komen. In alle gevallen ziet Orange Babies strikt toe op liefdevolle zorg door lokaal personeel dat voorzien is van de benodigde training en ervaring. De zorg bestaat uit medische voorzieningen (zoals hiv-medicatie), psychosociale begeleiding, gezonde voeding, educatie, onderdak, kleding, en sport-, en spelactiviteiten.

Wij zijn geen voorstanders van ‘voluntourism’ en laten, onder andere omwille van hechtingsproblematiek, geen vrijwilligers werken in onze opvanghuizen. Op andere projecten overwegen wij alleen vrijwilligers wanneer wordt voldaan aan strenge voorwaarden, zoals de beschikking over relevante diploma’s, en conform onze ‘code of conduct’ en ‘child protection policy’ protocollen die iedereen dient te ondertekenen. Hier kun je onze jaarverslagen, onze werkwijze en resultaten rustig teruglezen, en voor vragen zijn wij uiteraard beschikbaar.