Jaarverslag

Orange Babies streeft naar transparantie en deelt graag mee waar en hoe het gedoneerde geld wordt gespendeerd. Hier bieden wij jou de gelegenheid om onze jaarrekeningen te lezen en ons strategisch meerjarenplan in te zien.

De jaarrekening 2019 is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring en vastgesteld door de Raad van Toezicht. Deze jaarrekening is als PDF te downloaden waarbij wordt opgemerkt dat de papieren versie van de jaarstukken de "officiële" jaarstukken betreffen.

Een kopie van de papieren versie kan worden opgevraagd bij het kantoor van Orange Babies.

Download: Jaarverslag, jaarrekening, & accountantsverklaring 2019
Download: Jaarverslag, jaarrekening & accountantsverklaring 2018
Download: Jaarverslag, jaarrekening & accountantsverklaring 2017
​Download: Jaarverslag, jaarrekening & accountantsverklaring 2016
​Download: Jaarverslag, jaarrekening & accountantsverklaring 2015
Download: Jaarverslag, jaarrekening & accountantsverklaring 2014
Download: Jaarverslag, jaarrekening & accountantsverklaring 2013
Download: Jaarverslag, jaarrekening & accountantsverklaring 2012
Download: Jaarverslag, jaarrekening & accountantsverklaring 2011
Download: Jaarverslag, jaarrekening & accountantsverklaring 2010
Download: Jaarverslag, jaarrekening & accountantsverklaring 2009


Download: Meerjarenplan