Jaarverslag

Orange Babies streeft naar transparantie en deelt graag mee waar en hoe het gedoneerde geld wordt gespendeerd. Hier bieden wij jou de gelegenheid om onze jaarrekeningen te lezen en ons strategisch meerjarenplan in te zien.

De jaarrekening 2016 is door de With Accountants voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring en vastgesteld door het bestuur. Deze jaarrekening is als PDF te downloaden waarbij wordt opgemerkt dat de papieren versie van de jaarstukken de "officiële" jaarstukken betreffen.

Een kopie van de papieren versie kan worden opgevraagd bij het kantoor van Orange Babies.

Bekijk jaarverslag highlights 2016

​Download: Jaarverslag, jaarrekening & accountantsverklaring 2016
​Download: Jaarverslag, jaarrekening & accountantsverklaring 2015
Download: Jaarverslag, jaarrekening & accountantsverklaring 2014
Download: Jaarverslag, jaarrekening & accountantsverklaring 2013
Download: Jaarverslag, jaarrekening & accountantsverklaring 2012
Download: Jaarverslag, jaarrekening & accountantsverklaring 2011
Download: Jaarverslag, jaarrekening & accountantsverklaring 2010
Download: Jaarverslag, jaarrekening & accountantsverklaring 2009

Statuten

Download: Statuten

Strategisch meerjarenplan

Download: Strategisch kompas 2014-2018