Home Based Care

Locatie: Zambia Lusaka
Project: Home Based Care (HBC)

Quote:
Sister Marie Projectleider: 'My dream is an HIV-Free Zambia. I am so happy Orange Babies has joined me in achieving that dream.'
 

Korte omschrijving

HBC is een outreach programma in de community voor mensen die leiden onder de hiv/aids epidemie. Circa 30 vrijwilligers bieden zorg aan de ernstig zieken in de community van Ng’ombe, één van de armste sloppenwijken van Zambia. Daarnaast bieden ze ook ondersteuning aan de vele wezen door hiv. De meeste activiteiten rondom preventie van moeder op kind transmissie van hiv worden momenteel in samenwerking uitgevoerd met Sekelela huis. De caregivers gaan in duo’s de Ng’ombe compound in en ondersteunen de armste cliënten door middel van voeding, kennisoverdracht, verzorging en financiële ondersteuning.

Alle caregivers zijn onderverdeeld in tien zones van Ng’ombe en ieder heeft zijn vaste cliëntengroep. De caregivers registreren nieuwe cliënten en houden de voortgang van de behandeling in de gaten. Tevens richt Home Based Care zich op kinderbescherming en werken ze hand in hand met de kliniek, politie en slachtofferhulp. Vanuit Home Based Care zijn de projecten Kondwa Day Care, Pakachele School, Seko House en Zambia Open Community School en Sekelela ontstaan.


Doelstelling:

    •    Het aanbieden van holistische steun aan mensen met HIV/AIDS of tuberculose
    •    Preventie van hiv/aids met nadruk op de moeder-kind-transmissie
    •    Steun bieden aan wees- en kwetsbare kinderen

 

Resultaten:

    •    Circa 120 klanten ontvingen voedsel ondersteuning. Hierdoor slaat behandeling beter aan en gaat de kwalitieit van leven omhoog.
    •    160 wees- en kwetsbare kinderen geïnfecteerd of geaffecteerd door hiv, zijn ondersteund met schoolfee’s en voeding.
    •    104 hiv-geïnfecteerde klanten zijn ‘ontslagen’ uit het project vanwege een significante verbetering in hun gezondheid.
    •    Holistic ondersteuning was gegeven door de 30 vrijwillige caregivers.
    •    Preventieve activiteiten zijn uitgevoerd en gevaar van alcohol misbruik toegelicht.