Belastingvrij schenken


Geef belastingvrij

Extra doneren zonder dat je meer betaalt.  Maak je giften volledig aftrekbaar: zet ze om in een 'Periodieke schenking'.
Dankzij jouw steun kunnen wij nog meer kinderen een goede start in het leven geven. Maar wist je dat de Belastingdienst graag meebetaalt aan jouw gift? Als je je bijdrage aan Orange Babies omzet in een periodieke schenking, is deze volledig aftrekbaar met als gevolg dat de Belastingdienst een groot deel van jouw gift terugbetaalt. Je bepaalt zelf hoeveel je schenkt, maar het bedrag moet van de fiscus wel elk jaar hetzelfde zijn.
Met een periodieke schenking doneer je minimaal 5 kalenderjaren lang een vast bedrag. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen jou en Orange Babies, waardoor de gift aftrekbaar wordt van de belasting. Het levert dus voordeel op! Je zou zelfs meer kunnen geven zonder dat het je meer kost.


Zo werkt het:

Normaal gesproken zijn alleen donaties aan goede doelen van de belasting aftrekbaar, als die hoger zijn dan één procent van je inkomen. Als je je gift laat vastleggen in een periodieke schenking, dan kun je álle donaties - groot en klein - aftrekken. Je krijgt maximaal de helft van het aan ons geschonken bedrag terug van de Belastingdienst. Hoe groot dit belastingvoordeel voor je is, hangt onder meer af van het inkomen. Op de website van de Belastingdienst kun je uitrekenen hoeveel het belastingvoordeel is.   


Een voorbeeld:

Stel, een donateur geeft elk jaar € 100 aan Orange Babies. Dat is te weinig om van de belasting af te kunnen trekken. De donateur gaat daarom periodiek schenken en verhoogt zijn bijdrage aan Orange Babies naar € 172 per jaar. Omdat de donateur in de belastingschijf van 42% valt, krijgt de donateur dankzij zijn overeenkomst met Orange Babies € 72 terug van de Belastingdienst. Daardoor betaalt de donateur nog steeds (netto) € 100 per jaar, terwijl Orange Babies met deze donatie meer kinderen kan helpen.

Periodiek schenken aan Orange Babies is zó geregeld via een schenkingsovereenkomst. De overeenkomst kost je niets en er komt geen notaris aan te pas. Je bepaalt zelf hoeveel je elk jaar aan Orange Babies wilt doneren.

Je hoeft alleen onderstaand aanmeldformulier in tweevoud in te vullen en ondertekend kosteloos op te sturen naar:

Orange Babies
Financiële administratie
Postbus 10218 1001 EE Amsterdam

Download het aanmeldformulier (PDF)

Vervolgens ontvang je van ons één van de twee formulieren retour met de door Orange Babies benodigde gegevens.
Vervolgens kun je je schenking als aftrekpost opgeven bij jouw belastingaangifte.

Wil je meer informatie over periodiek schenken met belastingvoordeel?
Neem contact op met onze donateursservice via 020 - 4222073 of info@orangebabies.com

Bedankt voor jouw steun!