Privacyverklaring

Stichting Orange Babies, gevestigd aan Czaar Peterstraat 155, 1018 PH Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Orange Babies verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken deze uitsluitend conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 
Hieronder vind je een overzicht van de informatie die wij verzamelen:
Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, E-mailadres, IP-adres, bankrekeningnummer, cookie ID, social ID en surfgedrag. Ook overige persoonsgegevens die je zelf actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld tijdens een event.
 
Hoe Orange Babies informatie verzamelt:
- Wanneer je deze direct met ons deelt. De contactgegevens worden v.n.l. gebruikt om je direct informatie te kunnen verschaffen. Verstrekte betaalgegevens worden gebruikt om je donatie te kunnen verwerken. Manieren om je gegevens aan Orange Babies te verstrekken: 

 • Aanmelding als eenmalige of structurele donateur,
 • Aanmelding voor een van onze events,
 • Het opvragen van een (online) brochure,
 • Het invullen van het contactformulier op onze website,
 • Het opzetten van een actie via ons actieplatform actievoororangebabies.nl,
 • Het bijdragen aan een actie van iemand anders op de actiepagina.-

- Via sociale media. De instellingen kun je in jouw sociale media accounts zelf aanpassen.
- Via onze website. Via cookies in je internetbrowser houden wij persoonsgegevens (IP-adres en surfgedrag) bij. Op deze manier analyseren we bijvoorbeeld gedrag op de website om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren. 
- Via derden, omdat jij bij hen toestemming hebt verleend om dit te doen. 
- Via inschrijvingen op onze e-mails. Je kunt op welk gewenst moment afmelden voor onze e-mails via de uitschrijflink onderin de e-mails of door een mail te sturen naar info@orangebabies.com. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Orange Babies gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Stichting Orange Babies gebruikt cookies puur voor technische doeleinden. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, wij deze kunnen blijven optimaliseren en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden wordt. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties van Oranges Babies kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@orangebabies.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Orange Babies verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw donatie,
- Verzenden van onze nieuwsbrief, marketing –en fondsenwervende communicatie,
- Om je kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
- Om je betrokkenheid te volgen,
- Om onze activiteiten te analyseren en optimaliseren.
 
Voor onze campagnes verwerken we tevens persoonsgegevens. Dit doen we om de meest relevante advertenties te kunnen vertonen op basis van bijvoorbeeld surfgedrag en social id. Wil je dit niet, dan kun je op het desbetreffende platform je instellingen aanpassen.
 
Wil je liever niets van ons horen?
Neem dan contact op via 020 4222073 of via info@orangebabies.com.
 
Wie heeft toegang tot deze informatie?
We maken gebruik van andere bedrijven die ons helpen bij het verwerken van persoonsgegevens en om namens ons bepaalde activiteiten uit te voeren. Zij mogen die gegevens alleen gebruiken voor de opdracht die ze van ons krijgen en zijn verplicht je persoonsgegevens zorgvuldig te gebruiken en te beveiligen. Dit is geregeld in verwerkersovereenkomsten met deze partijen.
Dit zijn onze belangrijkste gegevensverwerkers:

 • Mollie payments; Betalings-verwerkingspartner
 • E-Tapestry ; CRM-systeem
 • MailChimp; E-mailmarketing systeem
 • Qball; web-bouwer en beheerder
 • IENO Netsys; IT leverancier
 • Kentaa; online fondsenwerving- en crowdfundingplatform
 • Jotforms; inschrijfformulieren voor onze fietstours
 • Jouwweb; webshop 

Delen van persoonsgegevens met derden
In geen enkel geval zal Stichting Orange Babies jouw gegevens verkopen of zomaar ter beschikking stellen aan andere organisaties of bedrijven.

Alleen als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden persoonsgegevens gedeeld met fiscale autoriteiten, opsporingsinstanties, zoals politie en justitie, of toezichthouders zoals de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Orange Babies bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Daarnaast zolang wij daartoe eventueel een wettelijke verplichting hebben, bijvoorbeeld vanuit het Belastingrecht.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Orange Babies en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens. Of het verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Deze verzoeken kun je sturen naar info@orangebabies.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

Stichting Orange Babies wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Orange Babies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@orangebabies.com. Indien je jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door je ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger).

Voor overige vragen over gegevensbescherming kun je ons contacteren via info@orangebabies.com via of 020-4222073. Dat kan ook per post: Stichting Orange Babies, Czaar Peterstraat 155, 1017 PH Amsterdam.