Privacyverklaring

​Stichting Orange Babies Stichting Orange Babies, gevestigd aan Czaar Peterstraat 155 1018 PH Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Orange Babies verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken deze uitsluitend conform de Algemene Verordening Gegevens Bescherming.          
        

Hieronder vindt je een overzicht van de informatie die wij verzamelen:

Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, E-mailadres, IP-adres, bankrekeningnummer, cookie ID, social ID en surfgedrag. Ook overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt bijvoorbeeld tijdens een event.  
 

Hoe Orange Babies informatie verzamelt.

 • Als je deze direct met ons deelt. Bijvoorbeeld wanneer je eenmalig of structureel doneert, je aanmeldt voor onze events, met ons communiceert, je je gegevens achterlaat voor een brochure, je inschrijft voor onze nieuwsbrieven of een actie doet via ons actieplatform actievoororangebabies.nl.
 • Als je bijdraagt aan een actie van iemand anders vragen wij je contactgegevens en betaalgegevens op te geven om jouw donatie te verwerken. 
 • Via social media. De instellingen kun je in jouw social media accounts zelf aanpassen.
 • Via onze website. Via cookies in je internetbrowser houden wij persoonsgegevens (IP-adres en surfgedrag) bij. Op deze manier analyseren we bijvoorbeeld gedrag op de website om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren.
 • Via derden, omdat jij toestemming hebt verleend aan hen om dit te doen.
 • Via inschrijven op onze e-mails. Je kunt op elk gewenst moment afmelden voor onze e-mails via de uitschrijflink onderin de e-mail of via het contactformulier
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Orange Babies gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Stichting Orange Babies gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.  


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@orangebabies.com, dan verwijderen wij deze informatie.
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Orange Babies verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van jouw donatie
 • Verzenden van onze nieuwsbrief, marketing –en fondsenwervende communicatie
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om jouw betrokkenheid te volgen
 • Om onze activiteiten te analyseren. Voor onze campagnes verwerken we tevens persoonsgegevens. Dit doen we om de meest relevante advertenties te kunnen vertonen op basis van bijvoorbeeld surfgedrag en social id. Wil je dit niet, dan kun je op het desbetreffende platform je instellingen aanpassen.

Wil je niets van ons horen?

Neem contact op via 020 4222073 of via info@orangebabies.com  


Wie heeft toegang tot deze informatie?

We maken gebruik van andere bedrijven die ons helpen bij het verwerken van persoonsgegevens en om namens ons bepaalde activiteiten uit te voeren. Zij mogen die gegevens alleen gebruiken voor de opdracht die ze van ons krijgen en zijn verplicht je persoonsgegevens zorgvuldig te gebruiken en te beveiligen. Dit is onder andere geregeld in verwerkersovereenkomsten met deze partijen.

Dit zijn onze belangrijkste gegevens verwerkers:
 • Buckaroo - onze betalings-verwerkingspartner
 • E-Tapestry - ons CRM-systeem
 • MailChimp – onze e-mailmarketing software
 • Qball – onze webbouwer
 • IENO Netsys – onze IT leverancier
 • Pifworld - online fondsenwerving en crowdfundingplatform

Delen van persoonsgegevens met derden

In geen enkel geval zal Stichting Orange Babies jouw gegevens verkopen of zomaar ter beschikking stellen aan andere organisaties of bedrijven.
Alleen als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden persoonsgegevens gedeeld met fiscale autoriteiten, opsporingsinstanties, zoals politie en justitie, of toezichthouders zoals de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Orange Babies bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Daarnaast zolang wij daartoe eventueel een wettelijke verplichting hebben.  


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Orange Babies en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@orangebabies.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Stichting Orange Babies wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de deze link:  


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Orange Babies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@orangebabies.com. Indien je jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door je ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger).
 
Voor overige vragen over gegevensbescherming kun je ons contacteren via info@orangebabies.com. Dat kan ook per post: Stichting Orange Babies, Czaar Peterstraat 155, 1017 PH Amstetdam.