Orange Babies opent gezondheidscentrum in Zuid Afrika, Lehae.

Orange Babies heeft het eerste gezondheidscentrum voor moeders en kinderen geopend in de Lehae gemeenschap. Gesponsord door de Philips Foundation, worden het initiatief en het centrum, toepasselijkerwijs geopend op Wereld AIDS Dag. Het centrum is ontstaan vanuit een gebrek aan faciliteiten in de gezondheidszorg, waardoor veel vrouwen geen antenatale en postnatale zorg krijgen.

Het Moeder en Kind gezondheidscentrum – “Khaya Centre” genaamd – is er specifiek op gericht om vrouwen in de Lehae gemeenschap te voorzien van antenatale zorg, postnatale zorg, kindergezondheidszorg, seksuele voorlichting en gezinsplanning.

Dr. Thirza de Jong van Orange Babies sprak tijdens de opening van het centrum: “Mensen hebben het recht om gezondheidszorg te krijgen, en dit centrum is erop gericht om hierin te voorzien voor moeders en kinderen in de Lehae gemeenschap. Door gezondheidszorg te bieden aan moeders met of zonder HIV/AIDS, zelfs al voor de zwangerschap, totdat het kind 5 jaar oud is.”
 

Het gezondheidscentrum is een lichtpunt voor de vele zwangere vrouwen en kinderen die leven met HIV. Geschat wordt dat één vijfde van alle vrouwen op vruchtbare leeftijd (15–49) in Zuid Afrika besmet is met HIV. Jaarlijks worden ongeveer 150.000 kinderen wereldwijd met HIV besmet. Zonder antriretrovirale therapie (ART), sterft tussen de 50% en 65% van de HIV besmette kinderen voordat zij de leeftijd van 2 jaar oud bereiken. Driekwart van deze sterfgevallen kan worden voorkomen met ART. Echter, hiervoor is een vroegtijdige diagnose van het HIV virus cruciaal.

Het gezondheidscentrum biedt kennis, kunde, zekerheid en motivatie aan vrouwen van vruchtbare leeftijd, om te voorkomen dat hun baby’s met HIV geïnfecteerd raken. Tevens worden jongeren gemotiveerd om te voorkomen dat zij geïnfecteerd raken met het HIV virus of dat zij op jonge leeftijd zwanger raken. Het gezondheidscentrum erkent bovendien ook  de rol die mannen hierin.

“Zonder de steun van de Philips Foundation, was dit niet mogelijk geweest.  Dankbaarheid gaat uit naar het team voor het realiseren van dit gezondheidscentrum voor de gemeenschap. Samen kunnen we het verschil maken,” aldus De Jong.