Orange Babies Child Development programme

Wezen en kwetsbare kinderen - Okahandja, Namibia

-FsZTQNwMXC1cSK r7ILfXtHQeTEiwEb5XMye4D04pk

Projectomschrijving

Sinds juli 2013 is er gestart met het Orange Babies Child Development Programme. De Community Mothers spelen een zeer belangrijke rol binnen het programma. Zij ondersteunen door te helpen bij het uitdelen van de maaltijden en zorgen ervoor dat de kinderen individueel in de gaten worden gehouden. Iedere moeder draagt de zorg voor 20 tot 25 (hiv-positieve) kinderen. De gezondheid van de kinderen, wordt nauwletten door de moeders in de gaten gehouden. Zo worden de kinderen regelmatig gewogen en gemeten, worden de vaccinatiepaspoorten bijgehouden en zorgen de moeders ervoor dat de hiv-positieve kinderen hun medicatie tot zich nemen. De Communicty Mothers rapporteren aan de Project Officer, als de kinderen ziek zijn of als er noodgevallen zijn. De Communicty Mothers gaan ook regelmatig op huisbezoek bij de kinderen. zodat ze de thuissituatie in de gaten kunnen houden en contact kunnen onderhouden met de ouders/guardians. 

Projectdoelstelling 2013

Jaarlijks zullen ruim 300 weeskinderen en kwetsbare kinderen (met en zonder hiv) een jaar lang ondersteund worden. Deze primaire ondersteuning houdt in; het aanbieden van voeding, medicatie, kleding en educatie, inclusief hiv/aids voorlichting. 
Met behulp van Sportive4Kids financiert Orange Babies het project met een bijdrage van € 80.000,- in 2013.  

Projectleiding

Het project zal worden aangestuurd door de Project Officer. Daarnaast zijn er 4 koks in dienst van Orange Babies. De Community Mothers zijn allemaal hiv-positief en zijn in behandeling geweest bij Ehalelo Koo Meme (Namibië), een project van Orange Babies. Elke moeder heeft toezicht tot 20 tot 25 kinderen. De Project Officer krijgt steun van de Lifestyle leraar. ZIj informeert direct de directeur van de school en rapporteert naar Orange Babies manager.

Beoogde resultaten 2013/2014

 • Kinderen voorzien van een voedzame maaltijd per dag: momenteel alleen lunch, in de toekomst ook ontbijt.
 • De gezondheid van de kinderen bevorderen door hen op tijd te vaccineren.
 • Extra alert zijn op de hiv-positieve kinderen, maar ook op de kinderen die hiv-therapie volgen.
 • HIV counseling sessies houden om de hiv-positieve kinderen te empoweren, zelfvertrouwen te geven en om hen te leren omgaan met hun status.
 • Naschools programma volledig inwerking.
 • Sportieve en culturele activiteiten ontwikkelen ter bevordering van de gezondheid en plezier.
 • Zorgen dat er een degelijk voetbal/sportveld wordt gecreëerd.
 • Hygiëne en seksuele educatie aan tieners bieden.
 • Voorlichting over hiv aan alle tieners om te voorkomen dat ze met hiv besmet worden.
 • Alle moeders voorzien van een basistraining; child counseling. Op deze manier kunnen zij de kinderen steun bieden bij problemen, bijvoorbeeld: wat te doen als een kind een dag vergeet zijn medicijnen in te nemen? Of als het medicijn op is? Als er onverwachte bij-effecten van de medicijnen optreden? Of als er mishandeling voorkomt? Etc.
 • De kinderen informeren (zodra zij hier 'rijp' voor zijn), over hun verleden/familieverhaal. 
 • Het werven van nieuwe Comminyt Mothers.

 

 cREZpLULU4jPLnRN6RFOgB9DA1M2nKgb7oScfT19GUc