HIVSA

HIVSA, Zuid-Afrika, Johannesburg

HIVSA (HIV South Africa) is de opvolger van het allereerste Orange Babies project in Soweto, Afrika. Soweto heeft meer dan 3 miljoen inwoners en er zijn ruim 30.000 bevallingen per jaar. Het aantal kinderen dat met hiv besmet wordt via moeder-kind overdracht is sinds het jaar 2000 indrukwekkend gedaald van ongeveer 30% tot onder de 2%. Een geweldig resultaat waar Orange Babies aan bij heeft gedragen!

Tot eind 2015 steunde Orange Babies de counselors die 8 verschillende klinieken (grote Baragwanath ziekenhuis en 7 andere community klinieken) voorlichting/educatie gaven over PMTCT en over het veilig geven van borstvoeding wanneer men hiv-positief is. Als de moeders geen borstvoeding kunnen geven, wordt extra voeding aangeboden. De counselors die door Orange Babies werden betaald, worden vanaf 2016 door de overheid betaald.

HIVSA zal nu samen met Orange Babies CBO’s (Community Based Organisations) bezoeken. En zich ervoor inzetten dat daar waar klinieken moeilijker bereikbaar zijn, de community’s toch getest worden en voorzien worden van voorlichting over PMTCT en aanverwante zaken.

Orange Babies ondersteunt een onderdeel van deze organisatie die zich volledig richt op Child Protect, het voorkomen van de moeder op kind transmissie van hiv en het verlagen van het aantal nieuwe hiv-infecties. Het project richt zich op zwangere kwetsbare vrouwen, jonge vrouwen en adolescenten en de grootouders.
 

Behaalde resultaten:

•    In de 8 faciliteiten zijn 91.556 vrouwen bereikt met informatie en educatie over hiv en zwangerschap.
•    9563 vrouwen hebben 1 op 1 counseling gekregen. Dit zorgt er vaak voor dat de vrouwen de moed krijgen om zich te laten testen en indien hiv-positief starten met de behandeling om te zorgen dat hun kinderen hiv-negatief te wereld komen.
•    HIVSA is in mei 2015 gestart met een studie waar 623 vrouwen aan deelnamen. Doel van de studie was om te kijken naar de rol van ‘Peer Education’ en 1 op 1 ondersteuning om te zorgen dat hiv (positieve) zwangere vrouwen een hiv-test en medicatie nemen. En uiteindelijk een hiv-negatief kind ter wereld brengen.
•    In de Afrikaanse cultuur spelen grootouders een belangrijke rol in de opvoeding. Zij nemen vaak de zorg van de kinderen op zich en kunnen hierdoor informatie doorgeven aan familie en dorpsgenoten. In totaal zijn 25 grootouders (Gogo’s  & Mkhulus) intensief getraind zodat zij over relevante kennis en vaardigheden beschikken omtrent hiv en manier van overdracht.