Stand Up for Girls

In de afgelopen decennia zijn er ontzettend veel stappen gezet binnen de bestrijding van hiv. Wereldwijd zijn het aantal besmettingen gedaald, maar onder een aantal specifieke doelgroepen zien we juist het omgekeerde. Versterkt door Covid-19, ziet Orange Babies nieuwe onzichtbare slachtoffers binnen de hiv-epidemie: jonge meiden.

6 op de 7 nieuwe hiv-besmettingen onder adolescenten (10-24 jaar), betreft jonge meiden. Hiv treft onevenredig veel adolescente meisjes vanwege de kwetsbaarheden die ontstaan door hun ongelijke culturele, sociale en economische status. Kindhuwelijken, seksueel misbruik en de beperkte sociale autonomie van vrouwen en jonge meisjes kunnen hun mogelijkheden om toegang te krijgen tot seksuele gezondheidszorg en hiv-diensten verminderen.

Orange Babies heeft in de afgelopen decennia onwijs veel gedaan om de overdracht van hiv van moeder op kind te verminderen, maar er moet nog veel meer worden gedaan om de genderongelijkheid en de ongelijkheid waarmee jonge meisjes die risico lopen op hiv, te verminderen. Vandaag de dag vormen vrouwen meer dan de helft van alle mensen met hiv en aids-gerelateerde ziekten blijven de belangrijkste doodsoorzaak onder jonge meiden.

Vooral adolescente meisjes (10-24 jaar) zijn verantwoordelijk voor een onevenredig groot aantal nieuwe hiv-infecties. Wereldwijd waren in 2020 adolescente meisjes verantwoordelijk voor driekwart van alle nieuwe hiv-infecties onder adolescenten. In de gebieden waar Orange Babies actief is, zijn er onder deze doelgroep dagelijks 50 nieuwe hiv-besmettingen, terwijl jonge meiden slechts 10% van de bevolking uitmaken. 

Een grote oorzaak van deze problematiek is educatie. Door de armoede in Namibië, Zambia en Zuid-Afrika, verergerd door de huidige coronacrisis, zijn veel ouders genoodzaakt om tussen hun kinderen te kiezen wie naar school kan gaan. In veel gevallen wordt er voor de zonen gekozen, omdat dochters een bijdrage kunnen leveren in het huishouden of op jonge leeftijd worden uitgehuwelijkt. Meiden met een opleiding hebben de neiging later te trouwen, later kinderen te krijgen maar bovenal reduceert de kans op hiv-besmetting met ruim 50% procent. Er is ook aangetoond dat onderwijs verband houdt met een verminderd risico op seksueelmisbruik, een andere factor die jonge meiden kwetsbaar maakt voor hiv. Desondanks gaan in deze landen ruim 60% van de adolescente meisjes niet naar de middelbare school. 

Dit vindt Orange Babies onacceptabel.


* bronvermelding: ​https://www.avert.org/professionals/hiv-social-issues/key-affected-populations/women