CHANGE STORIES - JINA

Dit is Jina. Achter haar lieve gezicht schuilt een moeizaam bestaan. Jina is 7 jaar oud en woont samen met haar twee zusjes, haar moeder, haar tante en haar nichtje. In de kleine hut van bij elkaar geraapt stukken schroot in Thembelihle, een dorp ten zuiden van Johannesburg, wonen zij allemaal samen. Aangezien niemand werkt, moet het gezin rondkomen van de kinderbijstand die zij ontvangen voor Jina's nichtje. Daarnaast is Jina's familie afhankelijk van voedingsprogramma’s van onder andere het Mount Olive ECD Centre in Thembelihle. Aangezien de moeder van Jina niet over een identiteitsbewijs beschikt, hebben haar kinderen geen geboortecertificaat en hebben Jina en haar twee zusjes geen recht op de sociale uitkering van de Zuid-Afrikaanse overheid.
 
Het Mount Olive team kwam in contact met de familie gedurende een gezondheids  en hiv-testcampagne. Toen bleek dat Jina hiv-positief is terwijl zij hier geen medicatie voor nam. Ook bij haar moeder is hiv geconstateerd. Ondanks dat haar twee zusjes hiv-negatief zijn, is haar jongste zusje Nkosi wel zwaar ondervoed en onderontwikkeld. Doordat haar moeder haar kinderen vaak alleen laat, komt alle zorg op Jina’s schouders terecht. Dit is een zware verantwoordelijkheid voor het jonge meisje dat gewoon kind zou moeten zijn. Zelfs wanneer er tijd is om te spelen, speelt Jina niet veel omdat zij constant haar zusjes wilt beschermen. Deze grote last heeft ervoor gezorgd dat de kinderen veel verdriet met zich meedragen en erg angstig zijn.
 
Nu  is Jina ingeschreven in het ECD Programma van Mount Oliveen krijgen Jina en haar moeder de juiste behandeling tegen hiv. Dankzij de hulp van het Mount Olive team beschikt haar moeder inmiddels over haar identiteitsbewijs waardoor het mogelijk is om de geboortecertificaten voor Jina en haar zusjes te verkrijgen. Ook Nkosi sterkt goed aan door het ontvangen van voedselpakketten met vitaminen zodat haar immuunsysteem kan aansterken. Door psychosociale steun aan Jina's moeder kan zij nu meer verantwoordelijkheid nemen en kan Jina zonder de zorg voor haar zusjes dit jaar de kleuterklas afronden en daarna beginnen aan Grade 1 (groep 3). Zo krijgt Jina eindelijk de kans om kind te zijn en zich te ontplooien met een beter toekomstperspectief in het zicht.

De namen van de personen in dit artikel zijn gefingeerd, om hun privacy te beschermen.