CHANGE STORIES - DALILA

Dit is het verhaal van de 11 jaar oude Dalila. voordat zij deelnam aan het project Yabonga was zij erg teruggetrokken, ze was niet in staat samen met haar leeftijdgenoten leuke dingen te doen. Daarnaast ging het slecht op school en wilde ze niet deelnemen aan activiteiten die daar plaatsvonden. Ze huilde veel en wilde niet delen wat de bron was van haar verdriet en van de wanhoop die zij dagelijks voelde.
Via het project Yabonga hebben wij ervoor gezorgd dat Dalila begeleid werd en deelnam aan het Yabonga project. Dalila ging bij de supportgroepen waar ze de mogelijkheid kreeg om contact te maken met de andere kinderen waar ze de heftige gebeurtenissen uit haar leven kon delen met de groep. Ze kreeg eindelijk een veilige plek toegewezen waar ze zich geliefd en welkom voelde.

Na verloop van tijd ging Dalila ook praten met de andere kinderen, ze startte met het opbouwen van betrouwbare relaties met de groep en de begeleider. Ze durfde eindelijk haar verhaal te delen, ze is in het verleden verkracht door een buurman. Ze wilde dit verhaal eerder niet delen omdat ze zichzelf aanpraatte dat zij degene was die schuldig was aan wat er in haar verleden is gebeurd. Toen ze dit eenmaal durfde te delen ging Yabonga er gelijk op in door haar duidelijk te maken dat zij een overlever was en niet een slachtoffer. Super mooi nieuws is dat haar verkrachter nu gearresteerd is, doordat Yabonga actie heeft ondernomen.
 
Dalila doet het nu super goed op school en ze heeft het enorm naar haar zin. Sinds dat Dalila bij Yabonga is gekomen is zij emotioneel gegroeid en ontwikkeld waardoor zij nu op haar beurt andere kinderen motiveert en steunt.
 
*De namen van de betrokkenen in dit artikel zijn gefingeerd, om hun privacy te beschermen.