CHANGE STORIES - TANIA

Toen Tania nog maar zes maanden oud was liet haar moeder haar in de steek omdat zij niet langer voor haar kon zorgen, en werd ze overgedragen aan haar grootmoeder die kampt met een zwaar drankprobleem. Soms is ze dusdanig onder invloed van alcohol dat ze niet eens weet waar Tania is, en haar vergeet te voorzien van nodige voeding. Bij de school waar Tania heen gaat begonnen de alarm bellen te rinkelen doordat ze vaak afwezig was of verwaarloosd op school verscheen.

In samenwerking met de Community Mothers van Yabonga hebben er verschillende huisbezoeken plaats gevonden om ondersteuning te bieden aan de grootmoeder van Tania. Helaas dringt het niet tot haar door dat haar alcoholgebruik levensgevaarlijk is en een slechte invloed heeft op het leven en de ontwikkeling van Tania. Ze ontkent haar alcoholprobleem en weigert daarom ook iedere vorm van hulp.

Bij Yabonga staat het welzijn van het kind centraal. Nadat duidelijk werd dat de grootmoeder niet in staat is om zorg te dragen voor Tania heeft Yabonga besloten deze tijdelijk over te nemen. Ondertussen werd er druk gezocht naar een ander familielid van Tania die bereidt was voor haar te zorgen. Gelukkig had Tania nog een grootmoeder die haar met open armen ontving. Na verschillende gesprekken nam de andere grootmoeder de zorg over.

Meerdere malen is geprobeerd om in aanraking te komen met de biologische moeder van Tania, maar doordat er ruim 7 jaar geen contact is geweest was dit erg lastig. Uiteindelijk wisten ze bij Yabonga via social media contact te leggen, en haar te informeren over de huidige situatie van haar dochter. Na meerdere malen contact te hebben gehad heeft Yabonga afgesproken met de moeder, waar zij na zeven jaar herenigd werd met haar dochter. Voor nu is het nog niet mogelijk de volledige zorg voor Tania over te dragen aan haar moeder. Tijdens vakanties en weekenden bezoekt ze haar dochter om zo elkaar beter te leren kennen. Via deze manier raakt de moeder meer betrokken bij het leven van Tania om zo uiteindelijk de volledige zorg op zich te kunnen nemen. Daarnaast ondersteunt ze haar dochter financieel met kleding en een schooluniform.

Het gaat steeds beter met Tania nu ze eindelijk liefdevolle zorg en aandacht ontvangt van haar oma en moeder. Ze is een vrolijk en zelfverzekerd meisje. Ook haar schoolresultaten gaan sterk vooruit nu ze altijd aanwezig is en ze zich beter kan concentreren doordat ze de juiste zorg ontvangt binnen een stabielere leefomgeving.
 
*De namen van de betrokkenen in dit artikel zijn gefingeerd om hun privacy te beschermen.