Nalaten

Orange Babies in het testament

Bij het nadenken over nalatenschap, wordt als eerst gedacht aan de kinderen, familie en vrienden. Maar misschien wil jij na je overlijden iets (blijven) betekenen voor de samenleving. Het is een mogelijkheid om Orange Babies op te nemen in het testament. Met jouw nalatenschap help je jongeren, kinderen en moeders die te maken hebben met de hiv-problematiek aan een kansrijke en zelfredzame toekomst. Met onze programma's voorkomen we dat een zwangere vrouw het hiv-virus doorgeeft aan haar baby en wordt via voorlichtingsprogramma's voorkomen dat jonge hiv-negatieve moeders besmet worden met hiv. We bieden educatie aan, ontfermen ons over wees- en kwetsbare kinderen die leven in de hiv-problematiek. En besteden aandacht aan de nieuwe generatie met projecten door en voor jongeren. Want alleen met hen aan boord is een hiv-vrije generatie mogelijk.  

 

Belastingvrij nalaten

Orange Babies heeft een CBF-Keur en de ANBI-status. Hierdoor zijn wij vrijgesteld van successierecht. Voor jou betekent dit dat het gehele bedrag naar de moeders en kinderen van Orange Babies gaat. Er gaat dus geen enkel bedrag naar de belastingdienst.

 
Mogelijkheden voor nalatenschap

Er zijn twee verschillende mogelijkheden om na te laten aan Orange Babies. Namelijk:
  1. Orange Babies als (mede-)erfgenaam benoemen. In dit geval heeft Orange Babies recht op (een deel van) de erfenis na overlijden. Na het afhandelen van de financiele zaken, blijft er een bedrag over. Dat wordt verdeelt over de erfgenamen.
  2. Orange Babies krijgt een legaat. In dit geval geef je in het testament aan welk geldbedrag Orange Babies exact ontvangt of welk goed wordt nagelaten. 
Een testament wordt bij de notaris gemaakt. Op www.notaris.nl zijn notarissen bij jou in de buurt te vinden.

Wil je meer informatie over nalaten aan Orange Babies? Neem gerust contact met ons op via 020 4222073 of stuur een e-mail naar info@orangebabies.com.