Kondwa

Locatie:    Zambia, Lusaka
Project:    Kondwa Day Care


Quote:

Angela Malik, Founder & Director: 'I go home and think, how many people have smiled because of me. And the answer always makes me happy.'
 

Korte omschrijving:

Kondwa Centre draagt zorg voor de kinderen die door de gevolgen van hiv/aids een zwaar begin van het leven hebben gekregen, door ze de voeding en liefde te geven die ze nodig hebben. Ook geeft Kondwa Centre de wees- en kwetsbare kinderen van Ng’ombe de kans om door te stromen naar het basis onderwijs, door ze te helpen met voorschools onderwijs op het benodigde niveau te komen.

De 92 kinderen van Kondwa krijgen psychologische steun om het verlies van hun ouders goed te verwerken, medische hulp indien nodig en 2 maaltijden per dag. De kinderen krijgen ook kleuteronderwijs, zodat ze gemakkelijker kunnen doorstromen naar het basisonderwijs.
De community waar de kinderen vandaan komen is zeer betrokken. De weeskinderen slapen namelijk bij de ‘guardians’. Zij zorgen ervoor dat weeskinderen een onderdak krijgen binnen hun eigen community.


Doelstelling:

 • Hiv-educatie door middel van het ‘Child Health Care’ programma. Een programma wat gericht is op stigma’s en taboes rondom hiv en waarin het belang van het slikken van medicatie en het groeien als een ‘normaal’ kind de aandacht krijgt;
 • Doorstroom naar basis onderwijs verzorgen, middels voorschoolse educatie;
 • De gezondheid verbeteren door 2 keer per dag een voedzame maaltijd te verzorgen voor 100 kinderen;
 • Psychologische ondersteuning bieden;
 • De levensstandaard verhogen van de wezen en kwetsbare kinderen van Ng’ombe.

Resultaten:

 • Opvangen van 92 kinderen in de leeftijd van 3-7 jaar.
 • 580 indirecte beneficienten (families, volunteers).
 • Criteria zijn nagekeken en opgesteld om de selectie procedure te verbeteren  en transparanter te maken.
 • De gezondheid van de kinderen is verbeterd door 2 keer per dag een voedzame maaltijd te verzorgen.
 • Basis educatie over het belang van slikken van medicatie en het wegnemen van taboes en stigma’s rondom ‘weeskind zijn’.
 • Psychologische ondersteuning geboden.