Khaya Center – Mount Olive

Khaya Center – Mount Olive
Johannesburg, Zuid-Afrika
 

Korte omschrijving

Mount Olive haar kernactiviteiten richten zich op gedragsverandering, zorg en support door middel van Community Based hiv/aids programma’s in de community Lehae. De community Lehae wordt gekenmerkt door een hoge werkeloosheid, huiselijk geweld, hiv/aids besmettingen en de armoede. Deze sociale problemen hebben ervoor gezorgd dat vele kinderen vroegtijdig schoolverlaten om te zorgen voor hun zieke ouders of jongere broertjes of zusjes.

Mount Olive biedt de community hulp om deze uitdagingen tegen te gaan. Het Khaya centre ondersteund het Afrikaanse model dat kinderen het beste kunnen worden opgevangen binnen hun eigen gemeenschap.
 

Voor de kinderen 3 tot 6 jaar verzorgt Mount Olive een early Childhood Development (ECD) en voeding. Dit onderdeel wordt ondersteund door Nelson Schoenen & Orange Babies. Voor de oudere kinderen die naar school gaan biedt Mount Olive een naschools programma dat voorziet in educatie, begeleiding, psychosociale ondersteuning en voeding. Na school krijgen de oudere kinderen een warme maaltijd en daarna nemen ze deel aan diverse activiteiten zoals huiswerk sessies, culturele dansen, zingen, leuke en educatieve spellen.
 

Doelstelling:

    •    Voorkomen van hiv/aids transmissie.
    •    Ervoor zorgen dat de rechten van het kind worden gewaarborgd.
    •    Ervoor zorgen dat kinderen die wees zijn geworden door de gevolgen van hiv/aids of andere terminale ziektes goed worden            verzorgd, en dat hun levens zo normaal mogelijk te laten verlopen ondanks de ongelukkige start.
    •    Zorgen dat de kinderen uit hun lastige positie worden getrokken.
    •    Ervoor zorgen de kinderen worden voorzien in hun behoefte door middel van een holistische aanpak.
 


Resultaten:

Sinds 1 april beschikt het center over een eigen kliniek. Dit is van grote toegevoegde waarden aangezien er in of dichtbij Lehae geen kliniek bevond. De kliniek onderzoekt de patiënten op:
    •    hiv/aids
    •    Bloeddruk
    •    Gewicht monitoren, gezond BMI
    •    Voedingspatroon
    •    Gehoor en gezichtsvermogen
    •    Huid
    •    TBC
    •    Ondervoeding (0-6 jaar: immunisatie)
    •    Ook dit jaar zijn is er weer een grote groep kinderen succesvol doorgestroomd naar het basisonderwijs.